Hem / Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer för urinvägsinfektioner

Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer för urinvägsinfektioner

Femistina studier ikon

Ladda ner och läs pdf:en här. Klicka på länken nedan, pdf:en öppnas i ny flik.

Behandlingsrekommendation LMV urinvagsinfektioner

Utdrag från rekommendationen

Denna behandlingsrekommendation omfattar initial handläggning och  antibakteriell behandling av urinvägsinfektioner (UVI) i öppenvård. Sedan Läkemedelsverkets föregående behandlingsrekommendation om UVI hos kvinnor publicerades år 2007 har resistensläget förändrats.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte som arrangerades av Läkemedelsverket den 26–27 april 2017. Vid mötet deltog representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Till grund för behandlingsrekommendationen finns bakgrundsdokument, som innehåller referenser och baseras på vetenskaplig evidens avseende diagnostik, handläggning och antibiotikabehandling av UVI, samt produktresuméerna för respektive läkemedel. Rekommendationer för situationer där evidens saknas eller är otillräcklig baseras på konsensus i expertgruppen.

Hälsoekonomisk värdering ingår inte i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå