Hem / Urinvägsinfektion

Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion är en infektion i de nedre eller övre urinvägarna, som nästan alltid orsakas av bakterier.

Urinvägsinfektion (UVI) är vanligt – mer än 50% av alla kvinnor har någon gång haft UVI. Särskilt vanlig är den okomplicerade nedre urinvägsinfektionen som brukar benämnas blåskatarr eller cystit.

Urinvägsinfektion kan förekomma vid ett enstaka tillfälle men det är också vanligt med återkommande besvär.

Urinvägsinfektion orsakas vanligen av E. coli bakterien

E. Coli är den vanligaste bakterietypen som orsakar infektion i urinvägar och urinblåsa. Enligt statistiken är det 90% av all UVI som orsakas av E. Coli bakterien. Bakterierna är normalt sett nyttiga och nödvändiga för matsmältningen, när de befinner sig i tarmarna. Det är när de tar sig över till urinblåsan och urinvägarna som de kan orsaka urinvägsinfektioner.

När tarmbakterien E. Coli tagit sig in i urinblåsan trivs den bra och ökar snabbt i antal. Där gör de dock ingen nytta utan leder istället till inflammation i urinblåsans slemhinna. Slemhinnan blir röd och irriterad, det bidrar i sin tur till sammandragningar i blåsan och det känns som om du behöver kissa även om blåsan inte är full av urin. Du känner dig kissnödig hela tiden och har täta trängningar. Läs mer om symtomen för urinvägsinfektion längre ner på sidan.

Blåskatarr och UVI:er är vanligast hos kvinnor:

 • ca 50% av alla kvinnor får någon gång i sitt liv en infektion i urinvägarna
 • 30-50% av dessa kvinnor drabbas av återkommande urinvägsinfektioner.

En orsak till att kvinnor drabbas oftare än män är att kvinnors urinrör är kortare och det blir därför lättare för tarmbakterierna att ta sig in.

Varför urinvägsinfektion uppstår

UVI / blåskatarr är vanligast hos kvinnor. En anledning till att kvinnor får fler infektioner i urinvägarna än män är att kvinnans urinrör är kortare, det blir därför en snabbare och enklare väg för E. Coli bakterier att ta sig upp i urinblåsan.

Att inte tömma urinblåsan helt och hållet kan också förorsaka blåskatarr och UVI eftersom bakterierna trivs och växer i den urin som är kvar i blåsan.

När kvinnor når klimakteriet och blir äldre ökar risken för att drabbas av blåskatarr. Anledningen är att kvinnans slemhinnor blir skörare och tunnare när det kvinnliga könshormonet östrogen minskar. De tunna och sköra slemhinnorna i urinvägarna blir då en bra plats för bakterierna att föröka sig på.

Det är inte ovanligt att urinvägsinfektion uppstår efter samlag, varför det kan vara bra att alltid kissa efteråt.

När bakterierna tagit sig in i urinblåsan förökar de sig snabbt och en inflammation uppstår. Inflammationen är en effekt av att kroppens immunförsvar är påkopplat. Mer blod strömmar till den skadade vävnaden och de vita blodkropparna samlas för att reparera och försvara kroppen. Vid inflammationen i urinblåsan uppstår de typiska symtomen vid blåskatarr, såsom täta trängningar, sveda osv. Läs mer om symtomen här nedanför.

Symtom på urinvägsinfektion och blåskatarr

Har du någon gång haft infektion i urinvägarna så känner du säkert igen symtomen. De vanligaste symtomen är att du har täta trängningar och att det svider när du kissar.

Är du gravid och har symtom ska du alltid ta kontakt med vården.

Tidiga tecken och symtom på urinvägsinfektion

 • Du har behov av att kissa ofta – täta trängningar.
 • Du känner dig fortfarande kissnödig, trots att du nyss kissat.
 • Det svider när du kissar och det kan även svida direkt efter.
 • Du kan ha ont i nedre delen av magen och över blåsan.
 • Du kan känna dig småfrusen.
 • Ibland kan det finnas lite blod i urinen.
 • Äldre personer kan bli förvirrade.

Kontakta vården vid dessa symtom

 • Du känner dig riktigt ordentligt sjuk.
 • Feber.
 • Illamående och feber.
 • Blod i urinen.
 • Ont i magen eller ländryggen.

Vad jag kan göra själv för att undvika urinvägsinfektion

 • Försök att tömma urinblåsan ordentligt varje gång du kissar. Ett tips är att ställa sig upp en kort stund när du kissat klart, och sedan sätta dig igen och försöka kissa ut det sista.
 • Drick mycket vatten, det hjälper till att kissa ut bakterierna.
 • Tvätta dig inte mer än en gång om dagen i underlivet. Använd mild tvål och vatten. Se till att du torkat torrt innan du sätter på dig underkläder.
 • Ett vanligt besvär som debuterar i klimakteriet och även fortsätter efter, är torra och sköra slemhinnor. Då kan vaginal (lokal) östrogenbehandling hjälpa. Det finns även hormonfria alternativ för kvinnor i klimakteriet, om man vill undvika hormoner.
 • Det är inte ovanligt att drabbas av urinvägsinfektion efter samlag. Ett sätt att minska risken är därför att alltid kissa direkt efter samlag
 • Torka dig framifrån och bakåt.

Återkommande urinvägsinfektion och blåskatarr

Har du återkommande blåskatarrer är du inte ensam. Enligt statistiken är det 30-50% av alla kvinnor som får blåskatarr, som drabbas mer än en gång. Du lär dig att känna igen symtomen (se ovan) och även vad du kan göra för att förebygga återkommande urinvägsinfektioner. Här listas några orsaker till varför kvinnor kan drabbas av återkommande UVI:

 • Om det finns urin kvar i blåsan är det lättare för bakterierna att få fäste och sprida sig. Kissa så att du tömmer urinblåsan helt.
 • Om du använder pessar eller kondom med spermiedödande medel kan kvinnan lättare få blåskatarr.
 • Efter en antibiotikakur är det inte ovanligt att som kvinna drabbas av blåskatarr. Orsaken är att all antibiotikabehandling påverkar den naturliga bakteriefloran, i hela kroppen, och bakterier från tarmen kan då lättare ta sig in i urinblåsan.
 • Ju äldre vi blir desto känsligare och ömtåligare blir vi. Kvinnors slemhinnor blir torra och sköra, det kan också vara svårare att kissa ut det sista. Men det finns hjälp att få mot torra slemhinnor, t ex lokalt östrogen om det beror på lägre östrogennivåer. Det finns även hormonfria alternativ att ta om man vill undvika hormonbehandling.

Behandling av urinvägsinfektion vid lindriga besvär

Har du lindriga besvär kan du försöka behandla dig själv. Det kan du göra i upp till en vecka.

 • Drick mycket vatten.
 • Receptfri egenvårdsbehandling. Det finns idag receptfri behandling som du kan ta både förebyggande och när du känner symtom på urinvägsinfektion. Dessa verkar genom att förhindra bakteriespridningen i urinvägarna.
 • Smärtstillande och receptfria läkemedel.

Behandling av urinvägsinfektion vid allvarligare besvär

Vid behandling av allvarligare besvär är antibiotika ett alternativ. På grund av att antibiotikaresistensen blir alltmer utbredd vill man undvika antibiotikabehandling så mycket som möjligt. Läkemedelsverkets rekommendationer avseende behandling av urinvägsinfektioner har därför uppdaterats.

Är du osäker eller har allvarliga symtom såsom svåra smärtor och feber ska du alltid kontakta vården för råd, förslagsvis ringer du 1177.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå